Stu’s Food hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp thành hàng hóa…

  • Số 47 Nguyễn Huy Lung, Thạch Trung, Hà Tĩnh.
  •  079 668 0669
  •  stusfood@gmail.com
  •  www.stusfood.com